Udržitelné textilní materiály

Za udržitelné, ekologické a šetrné k životnímu prostředí považujeme materiály, které

  • vyrábíme způsobem šetrným k životnímu prostředí,
  • vyrábíme bez využití otrocké práce lidí v rozvojových zemích, například v Mexiku nebo Bangladéši,
  • jsou biodegradabilní nebo je můžeme recyklovat za účelem dalšího využití,
  • vznikly recyklací, například recyklovaný polyester.

Bambusová tkanina, které se říká bambusový len.

Tkanina složená z 18 % lnu a 82 % ekologicky vyráběného tencelu, který má nahradit přírodu znečišťující výrobu klasické viskózy.

Záleží také na způsobu získávání základní suroviny nutné k vyrobení látky. Pokud jde o rostliny, jejich pěstování nesmí vyžadovat použití velkého množství pesticidů a vody. Pole na kterých je pěstujeme nesmí vznikat na úkor deštných pralesů a zmenšovat podíl lesů v krajině.

Hedvábné tkaniny mnozí odmítají proto, že kvůli získání kvalitní suroviny pro výrobu hedvábí, nepoškozených hedvábných vláken z kokonů housenek bource morušového, musíme larvy zabít spařením nebo horkým vzduchem.

U běžné bavlny jde o masovou produkci, pěstování bavlníku ve velkém množství. Výroba bavlny, která nenese označení organic, znečišťuje životní prostředí už během pěstování zákládní suroviny pro výrobu látek Bavlník je choulostivější rostlina, do skližně roste až pět let a potřebuje hodně vody, velké množství pesticidů a chemických hnojiv. Ohromné množství vody se spotřebuje nejen při pěstování bavlníku, ale i během jeho dalšího zpracování. Jednoduchá výroba textilních vlákem z bavlny vyžaduje velké množství toxických chemických látek.

Mohlo by vás zajímat

Jak se vyrábí organická bavlna